Yugioh!

Tìm hiểu về Spell và Trap Card trong Yu-Gi-Oh!

Tiếp nối bài viết thuật ngữ trong Yugioh hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn hướng dẫn sử dụng Bài Ma Pháp và Cạm Bẫy trong Yugioh nhé. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn mới chơi hiểu thêm về cách dùng của các loại Ma Pháp và Cạm Bẫy.

Giới thiệu cơ bản về Bài Ma Pháp và Bài Cạm Bẫy.

 1. Tên quân bài – Card Name

Card name thể hiện tên gọi của lá bài

Củng như Quái Thú, bạn chỉ có thể có tối đa 3 quân bài Ma Pháp/Cạm Bẫy. có cùng tên trong Bộ Bài của mình, trứ các trường hợp quy định theo luật cấm của TCG hay OCG.

 • Type – Loại.

Thay vì có Thuộc Tính như Quái Thú, Ma Pháp sẻ có ký hiệu  còn Cạm Bẫy sẻ có ký hiệu  .

 • Icon – Biểu Tượng.

Thay vì có Level hay Rank, Bài Ma Pháp và Bài Bẫy sẻ có chữ Spell Card (Bài Ma Pháp) và Trap Card (Bài Bẫy), kèm theo sau đó là 1 trong 6 biểu tượng dưới đây hoặc không có biểu tượng. Dựa vào các biểu tượng kèm theo đó, ta có thể phân loại được những Bài Ma Pháp và Bài Bẫy đó. Những Bài Ma Pháp và Bài Bẫy không có các biểu tượng dưới đây đều là Bài Ma Pháp và Bài Bẫy thông thường.

(Trong một số bản in cũ Bài Ma Pháp sẽ không có chữ Spell Card mà thay vào đó là Magic Card)

 • Card Description – Mô Tả Quân Bài

Điều kiện kích hoạt và hiệu ứng của quân bài đều được mô tả rỏ rang và đầy đủ ở đây.  Chỉ cần đọc hiểu chúng, bạn sẻ biết cách để sử dụng quân bài của mình.

 • Card Number – Mã số của quân bài

Card Number được dùng để tra cứu các thông tin xuất xưởng của quân bài, thường được dùng cho những bạn có nhu cầu sưu tập nên chúng ta có thể tạm cho qua cái này.

BÀI MA PHÁP

Quy tắc chung:

+ Có 6 loại Bài Ma Pháp như sau:

 1. Bài Ma Pháp Thông Thường (Normal Spell Card) – Không có biểu tượng kèm theo.
 2. Bài Ma Pháp Tế Lễ (Ritual Spell Card) –
 3. Bài Ma Pháp Duy Trì (Countinous Spell Card) –
 4. Bài Ma Pháp Trang Bị (Equip Spell Card) –
 5. Bài Ma Pháp Môi Trường (Field Spell Card) –
 6. Bài Ma Pháp Tức Thời (Quick-Play Spell Card) –

+ Bạn phải đáp ứng yêu cầu kích hoạt được ghi trong phần miêu tả để kích hoạt chúng.

+ Bạn có thể kích hoạt hầu hết các loại Bài Ma Pháp đang úp trên sân hoặc trên tay bạn trong Lượt Chính (Main Phase) của bạn.

+ Sau khi kích hoạt thành công, Bài Ma Pháp Duy Trì, Bài Ma Pháp Trang Bị và Bài Ma Pháp Môi Trường sẻ tiếp tục tồn tại trên sân cho đến khi bị phá hủy. Các loại còn lại sẻ bị gửi đến Mộ Bài (Graveyard) sau khi đã thực hiện xong hiệu ứng bài của chúng.

+ Riêng Bài Ma Pháp Tức Thời thì có thể kích hoạt từ tay trong bất kỳ lượt nào của bạn, nếu bạn úp Ma Pháp Tức Thời, nó sẽ không thể kích hoạt trong lượt vừa úp, nhưng kể từ lượt sau, bạn có thể kích hoạt nó bất cứ lúc nào kể cả trong lượt đối thủ.

BÀI BẪY.

Quy tắc chung:

+ Có 3 loại Bài Bẫy là:

Bẫy Thông Thường (Normal Trap Card) – Không có biểu tượng kèm theo.

Bẫy Duy Trì (Countinous Trap Card) –

Bẫy Phản Công (Counter Trap Card) –

+ Củng như Bài Ma Pháp, bạn cần đáp ứng yêu cầu kích hoạt được mô tả thì mới có thể kích hoạt chúng.

+ Sau khi kích hoạt thành công, Bài Bẫy Duy Trì sẻ tiếp tục tồn tại trên sân cho đến lúc bị phá hủy, còn những loại khác sẻ được gửi đến Mộ Bài sau khi đã thực hiện xong công năng của chúng.

+ Bài Bẫy không thể được kích hoạt từ tay. Tức là bạn không thể tuyên bố Kích Hoạt Cạm Bẫy rồi ném Bài Bẫy từ tay xuống như Bài Ma Pháp được mặc dù bạn đã đáp ứng đủ điều kiện kích hoạt. Bạn cần phải úp nó xuống Ô Đặt Bài Ma Pháp /Bẫy trước, và không được kích hoạt chúng ngay lượt vừa úp. Kể từ lượt sau, bạn có thể kích hoạt chúng bất kỳ lúc nào nếu thỏa mãn điều kiện kích hoạt.

Bảng tóm tắt các loại Ma Pháp/Bẫy, cách phân loại và sử dụng.

Bài viết thuộc về tác giả Huy Cận của hội Yugioh Cà Mau

Nếu ở Cà Mau các bạn có thể liên hệ CMDA theo link group sau:
Link group: https://www.facebook.com/groups/701575653323260/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *